Svetová víťazka 2013 - World Winner 2013

Svetová víťazka bradáča veľkého  korenie a soľ je zo Slovenska !!!!

 

Sučka veľkého bradáča korenie a soľ - Hestia Kelador - chov. a majiteľ. Zuzana Straková získala na svetovej výstave psov v Budapešti titul Svetový víťaz 2013 -  World Winner 2013.

GRATULUJEME !!!